mnbn.net
当前位置:首页 >> 便字的组词是什么 >>

便字的组词是什么

便:biàn 1、指顺利,没有困难或阻碍。 2、简单的,礼节上非正式的。 3、便利的时候。 4、排泄屎尿或排泄出来的屎尿。 1、便言 [pián yán] 巧于言辞,能说会道。 2、便宜 [pián yi] 常用于指不应得的利益或东西价钱低廉。 3、随便 [suí biàn] 不...

便 biàn 便当 便利 便道 便民 便宴 便衣 简便 大便 便秘 便饭 大腹便便 悉听尊便 未得其便 随便(适当地,看事实需要而自行处理事情) 便函(形式比较简便的信件) 简便(简单方便) 便邮(顺便替人传送书信的人) 便中(方便的时候) 便宜施行(不及请...

屎头巾:   谓妻妾有外遇。 元 李文蔚 《燕青博鱼》第二折:“哥也,你是个好男儿,休戴着这一顶屎头巾。”参见“ 屎盆儿 ”。 屎桶∶比喻孤傲,无人理睬他以为自己是什么?屎桶,还两眼向天不看人呢? 屎诗:   低劣的诗句。 清 翟灏 ...

查《打字、识字两用手册·通用规范汉字多元码及第6版页码》,知【便】字为1556号一级常用字,在第6版《现代汉语词典》的第81和992页有不同的读音和解释: 第81页【便】biàn 便步;便餐;便车;便当;便道;便饭;便服;便函;便壸;便笺;便捷;...

1. 便宜[ pián yi ] 价钱低;不应得得利益;使得到便宜。 造句:今天的买的水果真便宜。 2. 方便[ fāng biàn ] 婉辞。大小便;便利的;适宜的;有富余的钱;帮忙,照顾 造句:现在的交通真方便。 3. 轻便[ qīng biàn ] 轻而方便 造句:他带的东...

便biàn;pián [biàn] ①方便,伤感文章;便利。 ②适宜的时候或机会。 ③简单的,非正式的。 ④屎和尿;也指排泄屎、尿。 ⑤副词,就:没说两句便哭了。 [pián] ①肚子肥大的样子,如“大腹~~”。 ②封建统治者所亲近宠爱的人。~嬖 ③善于用花言巧语讨好...

便秘、 方便、 方便面、 便血、 便当、 大便、 便签、 随便、 便宜、 大腹便便、 女子无才便是德、 小便、 便笺、 便士、 便便、 粪便、 便民、 通便、 悉听尊便、 便宜货、 便利、 家常便饭、 便捷、 便宜行事、 便溺、 搭便车、 便条、 即便、...

“便”组词: 1、便biàn: 简便。随便。顺便。便利。便邮。便中。方便。便宜。便衣。便饭。便宴。便函。粪便。便当。便道。便民。大便。便秘。便捷。便条。便车。轻便。灵便。得便。请便。听便。任便。取巧图便。悉听尊便。触机便发。便宜施行。听...

1、便秘 【biàn mì 】:大便干燥干硬不正常,排泄困难的症状 2、便餐 【biàn cān】:简便饭菜 造句:明天你们到了,请两位明天吃个便餐再回去。 3、便车 【biàn chē 】:顺便的车 造句:师傅,我能搭你的便车回去吗? 4、便池 【biàn chí 】:为...

怎么用便字组词和造句 便宜 一、他私心太重,总想占公家的便宜。 二、他占了公家的便宜,不以为耻,反以为荣。 三、爸爸经常教育我不要贪图小便宜。 四、入夏以来,市场上的各种蔬菜都很便宜。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com