mnbn.net
当前位置:首页 >> 数字1,2,4,6算24点 >>

数字1,2,4,6算24点

6/(1-3/4)=6/(1/4)=24

1: 6+3*(2+4)=24 2: 2*6+3*4=24 3: 2*(6-3)*4=24 4: 2+4+3*6=24 5: 3*(2*6-4)=24 6: (3-2)*4*6=24 7: 3*(4+6-2)=24 8: 3*4+2*6=24 9: 3*(4/2+6)=24 10: 4*(6/2+3)=24 11: 4*2*(6-3)=24 12: 4+2+3*6=24 13: 4*(3+6/2)=24 14: 4*(3-2)*6=24

1、常规运算: (1-4+7)*6 4 ÷ (7 ÷ 6 - 1) 2、特殊运算: 4*6+7mod1 4!±(1-6+7) 4!*(1+6)/7 4!/((1+6)/7)

2*6+3*4=24

根号(4*4)*6*1=24 (4*4)开根号就是4 因此这个公式相当于是4*6*1=24

8*6/(4/2) 8/4*6*2 8*6/(4-2) 4*8-6-2 就这么多,希望采纳

4, 8, 6, 1的24点答案: 1: (8 - 4) × 6 × 1 2: ((8 - 4) × 6) × 1 3: (8 - 4) × (6 × 1) 4: (8 - 4) × 6 ÷ 1 5: ((8 - 4) × 6) ÷ 1 6: (8 - 4) × (6 ÷ 1) 7: (8 - 4) × 1 × 6 8: (8 - 4 × 1) × 6 9: ((8 - 4) × 1) × 6 10: (8 - (4 × 1)) × 6 1...

10以下数字,4个数字不能重复,一共才210种,一个一个排列也是简单的事

算式:4 ÷ (1 - 5 ÷ 6) =24 或6 ÷ (5 ÷ 4 - 1)=24 24点是4个数通过四则运算、括号得到24的一种数学游戏。 游戏技巧: 1.利用3×8=24、4×6=24、2×12=24求解。 把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6、2和12,再相乘求解。实践证明,这种方法是利...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com