mnbn.net
当前位置:首页 >> 算24点用4,8,6,1 >>

算24点用4,8,6,1

4, 8, 6, 1的24点答案: 1: (8 - 4) × 6 × 1 2: ((8 - 4) × 6) × 1 3: (8 - 4) × (6 × 1) 4: (8 - 4) × 6 ÷ 1 5: ((8 - 4) × 6) ÷ 1 6: (8 - 4) × (6 ÷ 1) 7: (8 - 4) × 1 × 6 8: (8 - 4 × 1) × 6 9: ((8 - 4) × 1) × 6 10: (8 - (4 × 1)) × 6 1...

8,4,6,3由此4个数字算出24 1:(8-6/3)*4 2:(3*4-8)*6 3:(8/4+6)*3 4:((4+8)*6)/3 5:(8-6)*3*4

1x6x(8-4)=24 希望能帮到你,请采纳正确答案. 你的点赞或采纳是我继续帮助其他人的动力!

根据分析可得:(8-4)×6÷1=24.故答案为:(8-4)×6÷1=24.

6-5=1.4-1=3.3✘8=24

(6÷2)十(8x1)=24

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

6-(6*(1-4)) 6+(6*(4-1)) 6-((1-4)*6) (6*(1+4))-6 6+((4-1)*6) (6*(4-1))+6 (6*(4+1))-6 6-(6*(1-4)) 6+(6*(4-1)) 6-((1-4)*6) (6*(1+4))-6 6+((4-1)*6) (6*(4-1))+6 (6*(4+1))-6 ((1+4)*6)-6 ((1+4)*6)-6 ((4-1)*6)+6 ((4+1)*6)-6 ((4-1)*6)+6...

算式:4 ÷ (1 - 5 ÷ 6) =24 或6 ÷ (5 ÷ 4 - 1)=24 24点是4个数通过四则运算、括号得到24的一种数学游戏。 游戏技巧: 1.利用3×8=24、4×6=24、2×12=24求解。 把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6、2和12,再相乘求解。实践证明,这种方法是利...

[10×﹙8-6﹚]+4=24; 4+[10×﹙8-6﹚]=24; 4+[﹙8-6﹚×10]=24; 4-[10×﹙6-8﹚]=24 8+[﹙10-6﹚×4]=24; [4×﹙10-6﹚]+8=24; [﹙10-6﹚×4]+8=24; 4-[﹙6-8﹚×10]=24; 8-[4×﹙6-10﹚]=24; [﹙8-6﹚×10]+4=24; 8-[﹙6-...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com