mnbn.net
当前位置:首页 >> 算24点用4,8,6,1 >>

算24点用4,8,6,1

1x6x(8-4)=24 希望能帮到你,请采纳正确答案. 你的点赞或采纳是我继续帮助其他人的动力!

8,4,6,3由此4个数字算出24 1:(8-6/3)*4 2:(3*4-8)*6 3:(8/4+6)*3 4:((4+8)*6)/3 5:(8-6)*3*4

(1-(4-6))x8=24 希望帮到你 加油

(6÷2)十(8x1)=24

答:(1)8+6+4+6=24 (2)8×6-6×4=24 (3)8×6÷(6-4)=24 (4)8 ÷ 4 ×(6 + 6)=24 (5)6 × (6 - 8 ÷ 4)=24

有多种算法,举例如下: (8×1-4)×6=24 (6+1-4)×8=24

根据分析可得:(8-4)×6÷1=24.故答案为:(8-4)×6÷1=24.

解:∵已知4、 8、 6、8需运用加、减、乘、除使等式成立 最终结果等于24 根号4 = 正2或负2 舍去=-2 ∴根号4 = 2 ∴6 × 4 × (8 ÷ 8)= 24 × 1 = 24 8 × [6 ÷(8 ÷ 4)] = 8 × (6 ÷ 2)= 8 × 3 = 24 8 + 8 + 6 + 根号4 = 16 + 6 + 2 = 22 + 2 = 24 ...

1: 8 × (6 - 4 + 1) 2: 8 × ((6 - 4) + 1) 3: 8 × (6 - (4 - 1)) 4: 8 × (6 + 1 - 4) 5: 8 × ((6 + 1) - 4) 6: 8 × (6 + (1 - 4)) 7: (8 - 4) × 6 × 1 8: ((8 - 4) × 6) × 1 9: (8 - 4) × (6 × 1) 10: (8 - 4) × 6 ÷ 1 11: ((8 - 4) × 6) ÷ 1 12...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com