mnbn.net
当前位置:首页 >> 算24点用4,8,6,1 >>

算24点用4,8,6,1

8,4,6,3由此4个数字算出24 1:(8-6/3)*4 2:(3*4-8)*6 3:(8/4+6)*3 4:((4+8)*6)/3 5:(8-6)*3*4

1x6x(8-4)=24 希望能帮到你,请采纳正确答案. 你的点赞或采纳是我继续帮助其他人的动力!

1: 8 × (6 - 4 + 1) 2: 8 × ((6 - 4) + 1) 3: 8 × (6 - (4 - 1)) 4: 8 × (6 + 1 - 4) 5: 8 × ((6 + 1) - 4) 6: 8 × (6 + (1 - 4)) 7: (8 - 4) × 6 × 1 8: ((8 - 4) × 6) × 1 9: (8 - 4) × (6 × 1) 10: (8 - 4) × 6 ÷ 1 11: ((8 - 4) × 6) ÷ 1 12...

根据分析可得:(8-4)×6÷1=24.故答案为:(8-4)×6÷1=24.

1: 6 ÷ (1 - 6 ÷ 8) 2: 6 ÷ (1 - (6 ÷ 8)) 1: 4 × 9 ÷ 6 × 4 2: (4 × 9) ÷ 6 × 4 3: (4 × 9 ÷ 6) × 4 4: ((4 × 9) ÷ 6) × 4 5: (4 × (9 ÷ 6)) × 4 6: 4 × (9 ÷ 6) × 4 7: 4 × (9 ÷ 6 × 4) 8: 4 × ((9 ÷ 6) × 4) 9: 4 × (9 ÷ (6 ÷ 4)) 10: 4 × 9 ...

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

6/(1-(3/4)) 分开来就是—— 3÷4=3/4 1-3/4=1/4 6÷1/4=6×4=24 我可能回答得有点晚了,但是希望可以采纳

1 ,4,8,10没有符合24点的计算的方法。 24点计算简介: 用加、减、乘、除以及小括号、中括号、大括号把四个整数连接组合起来,使其结果为24. 24点计算表达式分成三类: 1、 无括号的简单表达式。 2、 有一个括号的简单表达式。 3、 有两个括号的...

(6÷2)十(8x1)=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com