mnbn.net
当前位置:首页 >> 用2,4,6,8算24点 >>

用2,4,6,8算24点

(2+6)×4-8=24 (-2-6)×(-4)-8=24

8*6/(4/2) 8/4*6*2 8*6/(4-2) 4*8-6-2 就这么多,希望采纳

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

共6种不同算法,举例如下: 2×(4×5-8)=24 4×2×(8-5)=24

8,4,6,3由此4个数字算出24 1:(8-6/3)*4 2:(3*4-8)*6 3:(8/4+6)*3 4:((4+8)*6)/3 5:(8-6)*3*4

(2+6/6)*8 =(2+1)*8 =3*8 =24; (2-6+8)*6 =4*6 =24; (2*6-8)*6 =(12-8)*6 =4*6 =24; 2*6*(8-6) =12*2 =24; …… 供参考。

2×6+4+8

(1)2 3 4 6 =(2×6)+(3×4) =24 (2)2 3 4 6 =4×6×(3-2) =24 (3)2 3 4 6 =[2+(3×6)]+4 =24

根据题干分析可得:4×8+2-10,=32+2-10,=24,10×2+8-4,=20+8-4,=24.故答案为:4×8+2-10;10×2+8-4.

2-3=1 1×4×6=24(第一种) 4-2=2 (2+6)×3=24(第二种) 3×6=18 18+2+4=24(第三种) 3×4=12 12+2×6=24(第四种) 6-3=3 3×2=6 6×4+24(第五种) 2×4=8 8×(3-6)=24(第六种) 只想到了六种....

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com