mnbn.net
当前位置:首页 >> 用5,7,4,2,这四个数算出24算式 >>

用5,7,4,2,这四个数算出24算式

你好! 用2,4,5,7算24点,共有20种算法。 [﹙7+5﹚×4]÷2 4÷[2÷﹙5+7﹚] ﹙5+7﹚×﹙4-2﹚ [4×﹙7+5﹚]÷2 ﹙7+5﹚×﹙4-2﹚ ﹙4÷2﹚×﹙7+5﹚ [4×﹙5+7﹚]÷2 ﹙5+7﹚÷﹙2÷4﹚ ﹙4÷2﹚×﹙5+7﹚ ﹙7+5﹚×﹙4÷2﹚ ﹙7+5﹚÷﹙2÷4﹚ 4÷[2÷﹙...

((7-5)*4)*3 (7-5)*(4*3)

g

算式分别是, 第一(7-5)×9+6=24, 第二个3×9–-5+2=24!

1+3+4×5=24 6-2+4×5=24 7-3+4×5=24 6×2+3×4=24 1×9+3×5=24 1×6+2×9=24 1+2+3×7=24 3+5+2×8=24 1+7+2×8=24 4×7-1-3=24 3×9-1-2=24 4×8-1-7=24 4×8-2-6=24 4×8-3-5=24 4×9-5-7=24 4×9-2×6=24 5×6-2-4=24 5×7-3-8=24 5×7-2-9=24

2×5=10 12÷3=4 1+8=9 13-6=7 -------------------- 谢谢采纳哦~

1: (4 - 2) × (5 + 7) 2: 4 ÷ 2 ×(5 + 7) 3: (4 ÷ 2) × (5 + 7) 4: 4 ÷ (2 ÷ (5 + 7)) 5: (4 - 2) × (7 + 5) 6: 4 ÷ 2 ×(7 + 5) 7: (4 ÷ 2) × (7 + 5) 8: 4 ÷ (2 ÷ (7 + 5)) 9: (4 × (5 + 7)) ÷ 2 10: 4 × (5 + 7) ÷ 2 11: 4 × ((5 + 7) ÷ 2) 12...

根据题干分析可得:2+3×5+7,=2+15+7,=24.故答案为:2+3×5+7.

4÷2×(5+7)

【7-(9-8)】✘4

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com