mnbn.net
当前位置:首页 >> 用8,4,6,3算24点 >>

用8,4,6,3算24点

8,4,6,3由此4个数字算出24 1:(8-6/3)*4 2:(3*4-8)*6 3:(8/4+6)*3 4:((4+8)*6)/3 5:(8-6)*3*4

有38种算法。 方法1:[3×﹙8-6﹚]×4=(3×2)×4=6×4=24。 方法2:[6×﹙4+8﹚]÷3=(6×12)÷3=72÷3=24。 方法3:[﹙4+8﹚×6]÷3=(12×6)÷3=72÷3=24。 方法4:﹙8-6﹚×﹙4×3﹚=2×12=24。 方法5:﹙3×4﹚×﹙8-6﹚=12×2=24。 方法6:4×[﹙8-6﹚×...

3乘4减6乘8

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

(2+8)*3-6 3*6-2+8 3*(8-2)+6 6-3*(2-8) 至少有以上这几种 已经刨除如 3*(8+2)-6, (8+2)*3-6 这样类似的式子

4, 8, 6, 1的24点答案: 1: (8 - 4) × 6 × 1 2: ((8 - 4) × 6) × 1 3: (8 - 4) × (6 × 1) 4: (8 - 4) × 6 ÷ 1 5: ((8 - 4) × 6) ÷ 1 6: (8 - 4) × (6 ÷ 1) 7: (8 - 4) × 1 × 6 8: (8 - 4 × 1) × 6 9: ((8 - 4) × 1) × 6 10: (8 - (4 × 1)) × 6 1...

8*6/(4/2) 8/4*6*2 8*6/(4-2) 4*8-6-2 就这么多,希望采纳

3×8×(5-4) =24×1 =24

1: 3 × (8 ÷ 4 + 6) 2: 3 × ((8 ÷ 4) + 6) 3: (3 × (8 - 6)) × 4 4: 3 × (8 - 6) × 4 5: 3 × ((8 - 6) × 4) 6: (3 × 4 - 8) × 6 7: ((3 × 4) - 8) × 6 8: 3 × (4 × (8 - 6)) 9: 3 × 4 ×(8 - 6) 10: (3 × 4) × (8 - 6) 11: 3 × (6 + 8 ÷ 4) 12: 3...

8-2+6*3=24 3*(8-2)+6=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com