mnbn.net
当前位置:首页 >> 用8,4,6,3算24点 >>

用8,4,6,3算24点

3乘4减6乘8

有38种算法。 方法1:[3×﹙8-6﹚]×4=(3×2)×4=6×4=24。 方法2:[6×﹙4+8﹚]÷3=(6×12)÷3=72÷3=24。 方法3:[﹙4+8﹚×6]÷3=(12×6)÷3=72÷3=24。 方法4:﹙8-6﹚×﹙4×3﹚=2×12=24。 方法5:﹙3×4﹚×﹙8-6﹚=12×2=24。 方法6:4×[﹙8-6﹚×...

根据题意可得:方法一:给出的四个数中,3×8=24,另外两个数6-5正好等于,然后相乘即可得到24;可以得到:(6-5)×3×8=24;方法二:仿照方法一,6×8=48,48是24的2倍,而5-3正好等于2,即48÷2=24;可得到:6×8÷(5-3)=24.此题答案还有很多,本...

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

(2+8)*3-6 3*6-2+8 3*(8-2)+6 6-3*(2-8) 至少有以上这几种 已经刨除如 3*(8+2)-6, (8+2)*3-6 这样类似的式子

4, 8, 6, 1的24点答案: 1: (8 - 4) × 6 × 1 2: ((8 - 4) × 6) × 1 3: (8 - 4) × (6 × 1) 4: (8 - 4) × 6 ÷ 1 5: ((8 - 4) × 6) ÷ 1 6: (8 - 4) × (6 ÷ 1) 7: (8 - 4) × 1 × 6 8: (8 - 4 × 1) × 6 9: ((8 - 4) × 1) × 6 10: (8 - (4 × 1)) × 6 1...

解:∵已知4、 8、 6、8需运用加、减、乘、除使等式成立 最终结果等于24 根号4 = 正2或负2 舍去=-2 ∴根号4 = 2 ∴6 × 4 × (8 ÷ 8)= 24 × 1 = 24 8 × [6 ÷(8 ÷ 4)] = 8 × (6 ÷ 2)= 8 × 3 = 24 8 + 8 + 6 + 根号4 = 16 + 6 + 2 = 22 + 2 = 24 ...

方法一:3×[10+4+(-6)]=24 方法二:4-[10×(-6)÷3]=24 方法三:3×(10-4)-(-6)=24 方法四: 10 - 4 -3×(-6) = 24 拓展资料: 24点——是一项极为有益的活动。它以自己独具的数学魅力和丰富的内涵正逐渐被越来越多的人们所接受。这种游戏...

3, 6, 8, 8的24点答案: 1: (3 + 8 ÷ 8) × 6 2: (3 + (8 ÷ 8)) × 6 3: 6 × (3 + 8 ÷ 8) 4: 6 × (3 + (8 ÷ 8)) 5: 6 ÷ 3 × 8 + 8 6: (6 ÷ 3) × 8 + 8 7: (6 ÷ 3 × 8) + 8 8: ((6 ÷ 3) × 8) + 8 9: (6 ÷ (3 ÷ 8)) + 8 10: 6 ÷ (3 ÷ 8) + 8 11: 6 ×...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com