mnbn.net
当前位置:首页 >> 用8,4,6,3算24点 >>

用8,4,6,3算24点

8,4,6,3由此4个数字算出24 1:(8-6/3)*4 2:(3*4-8)*6 3:(8/4+6)*3 4:((4+8)*6)/3 5:(8-6)*3*4

3乘4减6乘8

3×4×(8-6)=24 (8+4)×6÷3=24

解:∵已知4、 8、 6、8需运用加、减、乘、除使等式成立 最终结果等于24 根号4 = 正2或负2 舍去=-2 ∴根号4 = 2 ∴6 × 4 × (8 ÷ 8)= 24 × 1 = 24 8 × [6 ÷(8 ÷ 4)] = 8 × (6 ÷ 2)= 8 × 3 = 24 8 + 8 + 6 + 根号4 = 16 + 6 + 2 = 22 + 2 = 24 ...

有38种算法。 方法1:[3×﹙8-6﹚]×4=(3×2)×4=6×4=24。 方法2:[6×﹙4+8﹚]÷3=(6×12)÷3=72÷3=24。 方法3:[﹙4+8﹚×6]÷3=(12×6)÷3=72÷3=24。 方法4:﹙8-6﹚×﹙4×3﹚=2×12=24。 方法5:﹙3×4﹚×﹙8-6﹚=12×2=24。 方法6:4×[﹙8-6﹚×...

根据题意可得:方法一:给出的四个数中,3×8=24,另外两个数6-5正好等于,然后相乘即可得到24;可以得到:(6-5)×3×8=24;方法二:仿照方法一,6×8=48,48是24的2倍,而5-3正好等于2,即48÷2=24;可得到:6×8÷(5-3)=24.此题答案还有很多,本...

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

(2+6/6)*8 =(2+1)*8 =3*8 =24; (2-6+8)*6 =4*6 =24; (2*6-8)*6 =(12-8)*6 =4*6 =24; 2*6*(8-6) =12*2 =24; …… 供参考。

4, 8, 6, 1的24点答案: 1: (8 - 4) × 6 × 1 2: ((8 - 4) × 6) × 1 3: (8 - 4) × (6 × 1) 4: (8 - 4) × 6 ÷ 1 5: ((8 - 4) × 6) ÷ 1 6: (8 - 4) × (6 ÷ 1) 7: (8 - 4) × 1 × 6 8: (8 - 4 × 1) × 6 9: ((8 - 4) × 1) × 6 10: (8 - (4 × 1)) × 6 1...

你好! 用3,6,7,8算24点,共有30种算法。 3×[﹙7-6﹚×8] 7+[﹙3+6﹚+8] 8+[3+﹙7+6﹚] 8+[﹙3+7﹚+6] ﹙7+3﹚+﹙8+6﹚ 8+[7+﹙3+6﹚] [﹙8+7﹚+3]+6 ﹙8×3﹚×﹙7-6﹚ 3+[7+﹙8+6﹚] 3+[﹙6+8﹚+7] [3+﹙8+6﹚]+7 6...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com