mnbn.net
当前位置:首页 >> 1 3 4 6算24点(只能加减乘除间的运算哦) >>

1 3 4 6算24点(只能加减乘除间的运算哦)

6÷(1-3÷4)=24

1. [6÷﹙2-1﹚]×4 2. ﹙6+2﹚×﹙4-1﹚ 3. ﹙2-1﹚×﹙6×4﹚

6÷ [1-(3/4)]

答案如下 6÷(1-3÷4)=24

4÷(1-5÷6)=24 6÷(5÷4-1)=24 (5+1-√4)×6=24 (5+1+6)×√4=24 5+1-6+4!=24 5÷(6-1)×4!=24 1×(6-5)×4!=24

你好,你的这4个数字是不能通过加减乘除法列式计算得24的,所以此题无解,请采纳!

3*4*(5-1-2)=24 4*5+2+3-1+24 (5-2+3)*4*1=24 (5+3)*(4+1-2)=24 3*5+2*4=1=24 2*5*(3-1)+4=24

6÷(1-3÷4)=24

解法如下: 6×(5-4+3)=24 6×(5-(4-3))=24 6×(5+3-4)=24 6×(3+5-4)=24 6×(3+(5-4))=24 6×(3+(5-4))=24 6×(5+(3-4))=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com