mnbn.net
当前位置:首页 >> log2 5 >>

log2 5

log2 5 = x (1) 2^x = 5 (2)对 一般计算器和数学用表没有以2为底的对数计算或表可用, 这时用换底公式:对(2)两边取10进对数, log 2^x = x log 2 = log 5 x = log 5 / log 2 ≈ 2.3219

见图

log(2,10)-log(2,5) =log(2,(10÷5)) =log(2,2) =1, 所以log(2,10)>log(2,5)

我的理解: 1 直接计算 2+5log2(5)= 13.61(数值计算结果) 2 化成一步计算 2+5log2(5)= log2(4)+log2(25) = log2(100)

哈哈哈哈,让我来。 把㏒2 3与㏒3 5同时乘二, (又因为n㏒x y=㏒x y^n), 所以2㏒2 3=㏒2 9>3 2㏒3 5=㏒3 25<3 所以㏒2 3大于㏒3 5 ╮(╯▽╰)╭

表述要清楚,不然有好多答案 1,1og2n=4 n=2的4次方=16 2,1og2(n+1)=5,n+1=2的5次方=32.得n=31

(log2 5+log4 1/5)(log5 2+log25 1/2) =(log2 5-log4 5)(log5 2-log25 2) =(lg5/lg2-lg5/lg4)(lg2/lg5-lg2/lg25) =1/2lg5/lg2*1/2lg2/lg5 =1/4

log2(5)*log5(4) =log2(5)*2log5(2) =2

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com